ISO managementsystemen

Meer aandacht voor geestelijke gezondheid en veiligheid op het werk sinds corona

10/2/2023
Decorative

De coronapandemie heeft een hoge tol geëist van onze emotionele en mentale gezondheid. Toch vergrootte COVID-19 ook het belang van geestelijke gezondheid op de werkplek.

ISO nam het voortouw en ontwikkelde een nieuwe norm: ISO 45003: veiligheids- en gezondheidsmanagement op het werk - psychologische veiligheid en gezondheid op het werk - richtlijnen voor het beheer van psychosociale risico's. Deze norm helpt werkgevers om de juiste omgeving te creëren voor de mentale veiligheid van hun werknemers.


ISO 45003 voor psychologische gezondheid op het werk

ISO 45003 is een wereldwijde norm die praktische richtlijnen geeft voor het omgaan met psychologische gezondheid op de werkplek. De norm definieert psychosociale gevaren. Ook ontwikkelt ze een managementkader dat deze gevaren erkent als grote uitdagingen voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk.


Psychosociale risico’s

Psychische en sociale perikelen verhogen de kans op werkgerelateerde stress en kunnen tot psychische of fysieke schade leiden. Voorbeelden hiervan zijn buitensporige werkuren, slecht leiderschap, pesten, een onaangename werkomgeving of blootstelling aan gevaarlijke taken.


Negatieve invloed op de gezondheid

Psychosociale gevaren hebben een negatieve invloed op onze mentale gezondheid en veiligheid. Maar ook de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk in het algemeen komen in het gedrang.


Werknemers kunnen te maken krijgen met een slechte gezondheid, ongezond gedrag en minder arbeidsvoldoening, inzet en productiviteit.


Ook de prestaties en duurzaamheid van je organisatie gaan achteruit. En dat veroorzaakt economische kosten, zowel voor je bedrijf als voor de samenleving. Voor je organisatie betekent de impact van psychosociale risico’s hogere kosten door ziekteverzuim, verminderde kwaliteit van producten of diensten, werving en training, onderzoeken op de werkplek en rechtszaken, én schade aan de reputatie van je organisatie.


ISO 45003: partner voor je mentale gezondheid

Effectief beheer van psychosociale risico’s met behulp van normen levert veel voordelen op. Denk aan een grotere betrokkenheid van de werknemers, een hogere productiviteit, en meer innovatie en duurzaamheid in je organisatie.


ISO 45003 somt psychosociale gevaren op die voortkomen uit de werkorganisatie, sociale factoren, omgeving, uitrusting of gevaarlijke taken. De norm koppelt die aan een reeks beheersmaatregelen die worden gebruikt om deze gevaren te elimineren of bijbehorende risico’s te minimaliseren.


Een nieuw tijdperk voor geestelijke gezondheid op het werk

De covidcrisis heeft de manier waarop mensen leven en werken veranderd. Ingrijpende aanpassingen in werkplekken en -tijden, en minder fysieke vergaderingen hebben drastische gevolgen voor het mentale welzijn.


De ondersteuning van geestelijke gezondheid binnen organisaties is daarom nog nooit zo dringend geweest.


ISO 45003 levert het raamwerk om de negatieve bijwerkingen van deze ongeëvenaarde tijd in onze geschiedenis te verminderen.


De toekomst van geestelijke gezondheid op de werkplek vereist een cultuurverandering met meer medeleven, begrip en duurzame manieren van werken.


We zijn dit pad nu ingeslagen dankzij COVID-19. Laten we dit moment gebruiken om een nieuw tijdperk te openen voor geestelijke gezondheid op het werk.

Aan de slag met de ‘best practices’ voor het beheer van psychosociale risico's?

Check alvast deze richtlijnen!

NBN ISO 45003

Interesse in een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem?

- Koop NBN ISO 45001 aan in de e-shop: NBN ISO 45001

- Of check deze praktische gids over ISO 45001: Handboek

Bedankt voor je interesse!
De link naar de whitepaper over normen voor kmo's werd naar jouw e-mailadres verzonden.
Je kan hem hieronder ook meteen downloaden.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Gerelateerde artikels

Bekijk alle artikels
Arrow pointing right